Ωοληψία

Posted on Οκτωβρίου 30, 2015 with 0 comments

Μία διαδικασία κατά την οποία αναρροφώνται τα ωοθυλάκια και ως εκ τούτου, τα ωάρια, με σκοπό την εξωσωματική γονιμοποίηση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε με λαπαροσκόπηση, είτε με τη χρήση μιας μακριάς βελόνας και του υπερήχου, διαμέσου του κόλπου.