Αντισυλληπτικά Χάπια

Για να μπορέσετε να πάρετε αντισυλληπτικά χάπια θα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω εξετάσεις:

  1. Γυναικολογική εξέταση
   • Ψηλάφιση μήτρας
   • ωοθηκών και μαστών
   • κολπικό υπερηχογράφημα
   • Τεστ Παπανικολάου

 

  1. Γενικές και βιοχημικές εξετάσεις
   • Γενική αίματος
   • Γενική ούρων
   • Σάκχαρο
   • Ουρία
   • Κρεατινίνη
   • Ολική χοληστερόλη
   • HDL – LDL
   • Τριγλυκερίδια
   • SGOT – SGPT – γ-GT

 

 1. Υπέρηχο ήπατος και χοληφόρων
 2. Μοριακός έλεγχος παραγόντων θρομβοφιλικής προδιάθεσης
  • MTHFR (C677T)
  • MTHFR (A1298C)
  • Factor V Leiden (G1691A)
  • Factor V R2 (H1299R)
  • Προθρομβίνη (G20210A)
  • Factor XIII (V34L)
  • Β-ινωδογόνο (455G->A)
  • PAI – 1
  • HPA1
  • ACE (INS/DEL)
  • ApoE
  • ApoB (R3500Q)