Καθοδηγητικές γραμμές για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών από το Βασιλικό Κολέγιο των μαιευτήρων γυναικολόγων στην Μ.Βρετανία (Αγγλικό κείμενο).

Ομόφωνη Αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) και της Αμερικάνικης Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ASRM) των διαγνωστικών κριτηρίων για τις πολυκυστικές ωοθήκες και των μακροπρόθεσμων προβλημάτων υγείας (Αγγλικό κείμενο).

Αντιμετώπιση προβλημάτων γονιμότητας στο PCOS από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) (Αγγλικό κείμενο).